NARAVNE ZNAMENITOSTI

Reke in izviri, Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
Cerkvenjak, 2236 Cerkvenjak