Pobuda za spremembo občinskega prostorskega plana

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov