Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku