Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik Boris Veberič
 • Namestnica predsednika Polona Markovič
 • Članica Nataša Šalamun
 • Namestnik članice Franc Bratkovič
 • Član Feliks Fekonja
 • Namestnik člana Ivan Janez Pučko
 • Član Mirko Kozar
 • Namestnik člana Janez Dimec
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik Veberič Boris
 • namestnica predsednika Polona Markovič
 • članica Sonja Gregorec
 • članica Nataša Šalamun
 • član Danijel Kuri
 • članica Jasmina Bratkovič
 • članica Anica Borko
 • član Franc Kocuvan