Lokalne volitve 2022 - OBRAZCI, ROKOVNIK, SPREJETI AKTI IN NAVODILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

10. 8. 2022