Režijski obrat in izvajanje gospodarskih javnih služb

;