JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH PREČRPALIŠČ

24. 5. 2024
24.05.2024
Javni razpisi in javni natečaji
16.09.2024 do 10:00
10.000,00 EUR
4103-0034/2024
20.05.2024
Marko Kocbek
027295700