JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN AKCIJE, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI IN KULTURNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE CERKVENJAK V LETU 2022

7. 2. 2022
07.02.2022
05.12.2022 do 15:00
5.500,00 €
610-0002/2022
07.02.2022
Metka Lah Simonič
obcina@cerkvenjak.si
02 729 57 00