Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak za leto 2020

03.07.2020
03.07.2020
Javni razpisi in javni natečaji
24.09.2020 ob 00:00
15.000,00 €
4103-34/2020
02.07.2020
Marko Kocbek
obcina@cerkvenjak.si
02 729 57 00