OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINE CERKVENJAK V ČASU EPIDEMIJE  KORONAVIRUSA SARS-COV-2

06.05.2020