POSVETOVALNI REFERENDUM O UREDITVI PRAVICE DO POMOČI PRI PROSTOVOLJNEM KONČANJU ŽIVLJENJA, O UVEDBI PREFERENČNEGA GLASU ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR TER O GOJENJU IN PREDELOVANJU KONOPLJE V MEDICINSKE NAMENE IN GOJENJU IN POSEDOVANJU KONOPLJE ZA OMEJENO OSEBNO RABO – 9. JUNIJ 2024 - POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI CERKVENJAK

13. 5. 2024