PREKLIC PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA ZALIVANJE, POLNJENJE BAZENOV - KP PTUJ D.D.

1. 8. 2017