Obvezno zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

14. 6. 2017