PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO V OBDOBJU OD 10. 5. 2023 DO 1. 8. 2023

16. 10. 2023