Obvestilo o javnem razpisu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

10. 8. 2015