JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKVENJAK ŠT.1

20. 10. 2022