Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve

22. 9. 2022