IMENOVANJE ČLANOV VOLILNEGA ODBORA ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

26. 8. 2022