Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah

11. 7. 2022