NAMERA O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA

18. 5. 2022