ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO OBČINE CERKVENJAK

15. 4. 2022