SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKVENJAK, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 2

23. 12. 2021