Prekinjena dobava vode v naselju Brengova - 1. 12. 2021 od 8:00 do 15:00 ure

30. 11. 2021