Zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišča v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerkvenjak

24. 6. 2021