Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve

14. 4. 2020