Obvestilo o spremenjenem načinu obračunavanja storitev ravnanja z odpadki in spremenjenem načinu zbiranja kosovnih odpadkov

13.02.2020