PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (TPK) IN ZELENI BIZNIS

12.08.2019