Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo

25. 4. 2018