Vloga za najem prostorov Kulturnega doma

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE