Poziv za imenovanje članov in predsednika ter njihovih namestnikov v Občinsko volilno komisijo